777 762 489 info@kuprospechu.org
SPOLU S VODOU
INDUSTRIÁLNÍ FESTIVAL IV.
TÝDEN RESPEKTU K PORODU 2010

říjen 2009 až červen 2010

Chomutov

AKTUÁLNĚ: v sobotu 5.6.2010 spolupořádáme v rámci projektu Dětský den v Bezručově údolí. Na programu je hledání pokladu, pouštění lodí, soutěže, opékání a úklid odpadků kolem řeky. Sraz je v 9.30 na začátku Bezručova údolí u budovy Povodí Ohře. Jsou zvány děti do 14 let i s rodiči.

Se zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. patřící do skupiny Veolia jsme získali prostředky na projekt Spolu s vodou. V roce 2009 jsme díky padesátitisícové podpoře v Chomutově vysadili 24 stromů přátelství, a to společně s obyvateli několika chomutovských lokalit. Další aktivitou byla komentovaná prohlídka sídliště Březenecká za účasti městského architekta Jaroslava Pachnera. S architektem po sídlišti se vydalo přes deset lidí a místní novináři. Nakonec mohli shlédnout balkonový koncert Skycy. Na tuto prohlídku navazoval workshop Cesta města. Několik obyvatel sídliště Březenecká společně naplánovalo, jak by se sídliště mělo dále rozvíjet. Shodli se, že chybí například chráněná dětská hřiště, odpadkové koše či sportovní zázemí pro mládež. Mezi priority účastníci workshopu zařadili také lepší dopravní dostupnost (častější spoje MHD), regulace heren a barů, zřízení sálu pro kulturní aktivity, či rozšíření kapacity azylového bydlení pro matky s dětmi. Pár dní poté chomutovská primátorka veřejně slíbila, že městským radním navrhne, aby pro takové případy vyčlenili několik městských bytů.

www.nfveolia.cz/