777 762 489 info@kuprospechu.org
RUŠNO V KRUŠNOHOŘÍ
JARNÍ CYKLOJÍZDA 2010
A JEŠTĚ VEČÍREK…

květen až říjen 2009

Chomutov

Projekt Rušno v Krušnohoří sestával z pásma těchto šesti akcí:

– závody ve skateboardingu (9. 5. 2009)
– festival industriální hudby (15. 5. 2009)
– akce pro sídlištní děti (31. 5. 2009)
– graffiti jam (16. 5. 2009)
– workshop k festivalu Cumbajšpíl (22. 8. 2009)
– česko-německý komponovaný kulturní večer (17. 10. 2009)

Projekt byl úspěšně ukončen poslední akcí konanou 17. 10. 2009 v bývalém prostoru Švermák v Chomutově pod názvem A ještě večírek.

Všechny tyto aktivity jsme realizovali díky spolupráci s naším annabergským partnerem Alte Brauerei, e.V. a hlavně díky finanční podpoře ze Společného fondu malých projektů přeshraničního česko-saského programu Cíl 3. Velmi děkujeme za vstřícný a profesionální přístup pracovnicím mostecké kanceláře Euroregionu Krušnohoří.