777 762 489 info@kuprospechu.org
PAMĚTI KRUŠNOHOŘÍ
KONZERT V LÁZNÍCH II
KONZERT V LÁZNÍCH

2004 až 2011

Krušné hory

Česko-německý projekt „Paměti Krušnohoří“ občanských sdružení Relikty a Kuprospěchu je věnován jedinečným příběhům lidí, kteří se narodili, žili či doposud žijí v regionu Krušných hor na obou stranách hranice. Cílem tohoto projektu je filmové zdokumentování výpovědí a každodenního života pamětníků druhé světové války a poválečných událostí. Nejedná se přitom o odbornou historickou analýzu, ale o zachycení neopakovatelných osudů a osobních postojů oslovených, jejich vztahu ke svým tradicím, domovu, krajině a lidem.

Sběr a zpracování filmového materiálu probíhal v letech 2004 až 2011, poté byly „příběhy lidí“ v podobě ucelených filmových dokumentů uloženy v chomutovském Oblastním muzeu a zpřístupněny tak širší veřejnosti jako jedinečné lidské svědectví nejen o období kolem druhé světové války, ale i o soužití lidí dnes a o jejich vztahu ke svým kořenům.

Za kamerou stojí vždy mladí lidé z Chomutovska, kterým není lhostejná minulost a kteří vědí, že právě svědectví pamětníků může být skvělým poučením pro budoucnost a inspirací pro rozvoj regionu.

Projekt podpořily Severočeské doly a.s.