777 762 489 info@kuprospechu.org
MŮJ KONCERT 2006
BAMBIRIÁDA 2006
PROSPĚŠNÁ SOBOTA 2006

26. 5. a 27. 5. 2006

Městské divadlo, Chomutov

Kuprospěchu vypomohlo na mezinárodním setkání dětských domovů Můj koncert 2006, které se uskutečnilo v Městském divadle v Chomutově. Cílem koncertu je zviditelnit práci a život dětí žijících mimo své rodiny a umožnit jim tak lepší integraci do společnosti. Kuprospěchu zajistilo dopolední program pro děti, které se připravovaly na vystoupení (fotbal, hudební kout, hry, výtvarná dílna, soutěže aj.).

Ilustrační foto