777 762 489 info@kuprospechu.org
MOZAIKY 2007
TVOJE IDEA
GRAND CINEMATEK

listopad 2007

Chomutov a Jirkov

Vernisáž proběhla 3.11.2007 od 17.00 v bývalé restauraci Družba na Březenecké (komplex kina Evropa). Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast na této akci!

Výstava bude nadále otevřen každou středu od 16.30 do 18.00 a každou neděli od 13.00 do 16.00 až do konce listopadu. Během návštěvy si můžete složit vlastní mozaiku.

Projekt zmapuje všechny mozaiky a reliéfy ze 70. a 80. let 20.stol., které jsou umístěné v Chomutově. Jedná se o díla více než 20 let stará, kterým se nevěnuje žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou nahrazena novými fasádami. Pokusili jsme se co nejvíce těchto objektů zdokumentovat, nafotit a v archivech města vyhledat jejich autory. Výstupem pak je výstava fotografií těchto děl, společně s dokumentací (rok výroby, materiál, autor, název). Tomuto tématu se hodláme věnovat i do budoucna, rozšiřováním našeho archivu, jehož výstupem by měla být publikace či rozsáhlejší putovní výstava.

Projekt si neklade žádné politické poselství, nechce ani hodnotit díla z hlediska jejich umělecké kvality. Cílem je zdokumentovat specifický architektonický fenomén 70. a 80. let minulého století.

Díky trhlinám v dokumentaci majitelů jednotlivých objektů se nám podařilo získat údaje pouze asi o 1/4 artefaktů. Uvítáme pomoc při získávání jakýchkoliv informací o původu, autorovi, technice, názvu apod. každého z objektů.

Fotky na výstavě:
Kamila Stehlíková
Lowda
Miloš Štáfek
Zdeněk Březina

Akce je součástí projektu Tvoje idea podporovaného Nadací Vodafone (viz projekt TVOJE IDEA).

Foto z vernisáže: Miloš Štáfek (black&white) a Karel Straka