777 762 489 info@kuprospechu.org
MOZAIKY 2.0
KONZERT 16
KONZERT 15

průběžně od roku 2007

Ústecký kraj

Dejte Mozaikám like na Facebooku

Projekt mapuje mozaiky, reliéfy a jiné nástěnné umění z éry socialismu, které je součástí budov ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji. Sběru dat se věnujeme již od roku 2007, kdy jsme uspořádali výstavu věnovanou Chomutovu. Po delší odmlce v realizaci projektu jsme v prosinci 2015 představili výstavu 20 velkoformátových fotografií z celého kraje, která se následně prezentovala na několika místech republiky (Viz MOZAIKY NA CESTÁCH), brožuru se 40 fotografiemi a texty a v digitální podobě shromáždili přes 200 děl. V roce 2018 jsme pak v rámci projektu Mozaiky 2.0 zveřejnili kompletní online katalog čítající zhruba 300 děl včetně mapy, galerií a rozčlenění dle obcí, který naleznete na http://www.projektmozaiky.cz/. Katalog stále průběžně rozšiřujeme.

Web byl slavnostně spuštěn dne 28.12.2018. Fotky z vernisáže Miloš Štáfek (kromě chleba), plakát: Tomáš Trykar.

Jedná se o díla více než 25 let stará, kterým se nevěnuje žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě nahrazena novými fasádami. Chceme co nejvíce těchto objektů zdokumentovat, nafotit a v archivech vyhledat jejich autory a původ. 

Projekt si neklade žádné politické poselství, nechce v první řadě ani hodnotit díla z hlediska jejich umělecké kvality. Jde nám o zanechání komplexního svědectví o specifickém architektonickém fenoménu své doby. Fenoménu, který je neopakovatelný již jen díky svému rozsahu, když alespoň v dohledné budoucnosti rozhodně nelze očekávat takto masivní investici do umění jakožto nedílné součásti moderní výstavby. Navíc se jedná o fenomén Chomutovu a Ústeckému kraji vlastní, když právě tento region byl v uvedeném období spolu se severní Moravou nejvíce „zasažen“ moderní výstavbou.

V roce 2015 byl projekt podpořen Ústeckým krajem a Statutárním městem Chomutov. V roce 2018 byl projekt podpořen Ústeckým krajem, Statutárním městem Chomutov a Agosto foundation. V obou případech také děkujeme za spolupráci a pomoc Studiu Trifor.