777 762 489 info@kuprospechu.org
KUPROSPĚCHU PRO ZAMĚSTNANOST
BLEAUUURGHHH-THRASHFEST NO.1
TO CHLÉB JE VINEN

KUPROSPĚCHU PRO ZAMĚSTNANOST

říjen 2005 až říjen 2006

Chomutov

Projekt na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných lidí z Chomutovska. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Konkrétně byl podpořen z Globálního grantu administrovaného Nadací rozvoje občanské společnosti částkou cca 620 tis. Kč. Projekt Kuprospěchu pro zaměstnanost odstartoval v říjnu 2005 a potrvá 13 měsíců. Během prvního půlroku pracovníci sdružení projdou řadou školení a kursů (např. administrativa a management organizace, PR a propagace, metody individuální sociální práce). Kuprospěchu si také pořídí vybavení potřebné pro efektivní chod organizace. Druhá fáze projektu bude zaměřena na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí z Chomutovska. Členové Kuprospěchu mezi svými vrstevníky vyhledají jedince, kteří se z různých příčin nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce a připraví pro ně program tvořený motivačními a vzdělávacími školeními a personálním poradenstvím. Další klienty doporučí ÚP a Dětský domov v Chomutově. Jedním z cílů bude přimět klienty neformální cestou k absolvování některého z rekvalifikačních kurzů chomutovského Úřadu práce, partnera projektu.

Novinky:
Členové Kuprospěchu, o.s. v současné době absolvují školení, většinou připravená na míru sdružení směřující ke zvyšování profesionality jeho činnosti. Zatím máme za sebou školení PR a propagace (školitel Roman Němec, Ideas), administrativa a management organizace (Petr Sládeček a Petr Uherka), právo (Tomáš Karlík), metody individuální sociální práce (Jaroslava Mužíková). Čeká nás ještě několik dalších školení.

24.1.06 proběhlo v prostorách Kuprospěchu první informační setkání s klienty,kteří jsou dlouhodobě evidováni na Úřadu práce.

Projekt byl úspěšně dokončen v říjnu 2006.

Partneři projektu: Úřad práce v Chomutově, Město Chomutov, Dětský domov v Chomutově

mk
RELATED POSTS