777 762 489 info@kuprospechu.org
ENVIRONMENT JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VÝUKY I ŽIVOTA
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
ZÁVODY MÝDLOKÁR

ENVIRONMENT JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VÝUKY I ŽIVOTA

leden až květen 2009

Chomutov

Kuprospěchu se stalo partnerem tohoto projektu, dotovaného z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde poskytovatelem dotace byl Ústecký kraj. Projekt měl být realizován od ledna 2009 do ledna 2011. Finanční účast našeho sdružení na projektu činila celkem 4 408 882 Kč. Projekt tak měl přispět k větší profesionalizaci sdružení už tím, že umožnil 6 členům sdružení být jeho zaměstnanci s pravidelným příjmem. Kuprospěchu se jako partner realizátora projektu Podkrušnohorského gymnázia Most aktivně podílelo na přípravě webu pro sdílení příprav učitelů středních škol v Ústeckém kraji. Výsledkem projektu měly být také metodiky pro zavádění environmentálních témat do výuky. Naši pracovníci komunikovali s vedením vybraných škol a jejich pedagogy, aby výsledek vyhovoval konkrétní potřebám a nárokům učitelů. Kromě Podkrušnoorského gymnázia Most a Kuprospěchu podílejí ForAgria, vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s., OS Vesuv a Střední škola energetická a stavební, Chomutov.

Kuprospěchu v květnu 2009 po neshodách s realizátorem a partnery projektu z jeho realizace odstoupilo.