777 762 489 info@kuprospechu.org
DŽIVIPEN
ČESKO-NĚMECKÝ FESTIVAL
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU

31. 5. 2009, 12:00

Dukelská ulice, Chomutov

Tradiční dětský den navazující na náš projekt Prospěšné soboty.

Pro děti z Dukelské ulice, která je označována za sociálně vyloučenou romskou lokalitu, jsme přichystali hru simulující běžné životní situace jako výběr zaměstnání či hledání bydlení, společnou úpravu prostranství, kde si děti běžně hrají a řadu dalších sportovních, výtvarných a hudebních aktivit. Akci společně připravili Kuprospěchu, Člověk v tísni, o.p.s. a saské občanské sdružení Alte Brauerei, e.V. V neděli dorazilo zhruba 60 dětí a jejich rodiče.

Akce je součástí projektu Rušno v Krušnohoří podpořeného z programu EU Ziel3 fond malých projektů. Věcné ceny do soutěží věnoval ČEZ, a.s.

Foto: Mila Štáfek