777 762 489 info@kuprospechu.org
DEN ZEMĚ V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU
BAMBIRIÁDA 2005 CHOMUTOV
PROSPĚŠNÁ SOBOTA 2005

DEN ZEMĚ V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU

23. 4. 2005

Zoopark, Chomutov

Akce konaná pravidelně v Podkrušnohorském zooparku. Kuprospěchu se podílelo na dětské sekci této akce.