777 762 489 info@kuprospechu.org
MOZAIKY
PAMĚTI KRUŠNOHOŘÍ
KONZERT 10~ aka GARDENPARTY U GOLDMANNŮ

průběžně od roku 2007

Ústecký kraj

Dejte Mozaikám like na Facebooku

Podívejte se na chomutovské mozaiky

Projekt mapuje mozaiky, reliéfy a jiné nástěnné umění z éry socialismu, které je součástí budov ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji. Elektronický katalog najdete na http://www.projektmozaiky.cz/.

Jedná se o díla více než 25 let stará, kterým se nevěnuje žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě nahrazena novými fasádami. Chceme co nejvíce těchto objektů zdokumentovat, nafotit a v archivech vyhledat jejich autory a původ.
Sběru dat v této oblasti se již věnujeme několik let, v listopadu 2007 jsme uspořádali první výstavu na toto téma, která se věnovala pouze Chomutovu.

Projekt si neklade žádné politické poselství, nechce v první řadě ani hodnotit díla z hlediska jejich umělecké kvality. Jde nám o zanechání komplexního svědectví o specifickém architektonickém fenoménu své doby. Fenoménu, který je neopakovatelný již jen díky svému rozsahu, když alespoň v dohledné budoucnosti rozhodně nelze očekávat takto masivní investici do umění jakožto nedílné součásti moderní výstavby. Navíc se jedná o fenomén Chomutovu a Ústeckému kraji vlastní, když právě tento region byl v uvedeném období spolu se severní Moravou nejvíce „zasažen“ moderní výstavbou.

V prosinci 2015 jsme představili výstavu nejpodstatnějších děl, broužuru a v digitální podobě také katalog sebraných děl čítající přes 250 kusů.

V březnu 2016 byla výstava střepy rozkvětu v Galerii 13 v Ostravě.

V roce 2015 byl projekt podpořen Ústeckým krajem a Statutárním městem Chomutov.